! زن ، مفسر واژه خشونت

ذهن و افکار هر نویسنده و خواننده با احساس، از  نوشتن و خواندن واژه (خشونت)، همیش متأثر و متألم می شود. تأثیرات عمیق و ویران کننده آن زمانی است که با واژه (زن) یکجا استعمال شود. این اصطلاح، بیانگر عمل خشن و متعفن است که روح و روانی آدمی سخت از آن می آزارد و متنفر می گردد

خواننده گان نباید معنی این واژه را در فرهنگ ها و لغت نامه جست و جو کنند، مفهوم آن نزد آن زن یا دختری است که یک عمر طعم آن را چشیده، در رگ رگ اعماق وجودش لمس کرده، هر لحظه از آمدنش به دنیا بیزاری جسته و مرگ را ترجیح داده است

از او  باید پرسید که این یعنی چه؟ هر چند او زبانی برای ترجمه و تفسیر این واژه نداشت، آن گلوی که باید آوای هر حرف میشد، از فرط گریه و درد، ندای در نیاورد. با مروارید های شکسته که در خون کاسه دهن داشت، گلبرگ های لب پاره اش را باز نکرد. تلاطم امواج اشک در آن چشمان کبود، آن دم آیینه پرداز دریای درد بود و در رخسار و رخ ماه اش، سنگینی دست ها نقش بسته بود. از نوای ضجه و ناله که روایتگر نا روایی ها بود فهمیدم، فهمیدم (خشونت) همین است. این تصویر و این کابوس، مفهوم حقیقی و واقعی خشونت و وحشت است

اما در باب حقوقی؛ خشونت فزیکی رفتار غیر اخلاقی و  اجتماعی است که باعث آزار و اذیت بدنی زن گردیده و معمول ترین، شایع ترین و گسترده ترین خشونت علیه زنان به شمار می رود. خشونت فزیکی/ بدنی در قانون منع خشونت علیه زنان شامل لت وکوب، آتش زدن، استعمال مواد کیمیاوی و سایر مواد خطرناک، مجروح و معلول کردن، آزار جنسی و کار اجباری میشود. هر نوع از خشونت فزیکی، قربانی را به صورت جسمی متضرر می سازد

آسیب های جسمانی ناشی از خشونت فزیکی توأم با اثرات است که در بدن قربانی در کوتاه مدت و بلند مدت باقی می ماند. چون عاملین خشونت که اکثر مردان اند و در هنگام خشم، خشن تر می شوند و بر اراده و اعصاب شان کنترول ندارند، آسیب های فراوانی  به جا می گذارد

در بعد آسیب شناسی خشونت فزیکی در کوتاه مدت؛ کبودی صورت، جراحت، ضرب دیده گی و پاره گی اعضا در بدن زنان خشونت دیده به مشاهده می رسد

هم چنان از جمله آسیب های جسمانی که در دراز مدت بر زنان قربانی خشونت وارد می گردد، شکسته شدن سر، دندان، دست، پا و استخوان های قفس سینه است که در برخی مواقع این آسیب ها اثرات مداوم و طولانی از خود بجا گذاشته، حتی در بعضی موارد تا آخر عمر با زنان همراه خواهد بود. این را نیز فراموش نباید کرد که معلولیت و معیوبیت آفت دیگری از خشونت های فزیکی است

خشونت علیه زن؛ اصطلاح علمی و تخصصی است که مانند جرایم و جنایت برای توصیف رفتار خشونت‌آمیز علیه زنان به کار می‌رود. به گونه مشخص، خشونت فزیکی علیه طبقه خاصی از مردم (زنان) تعمیل می‌شود که اساس این خشونت را جنسیت قربانی تشکیل میدهد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که منجر به آسیب فزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان گردد» تعریف می نماید. همچنین هرگونه رفتار خشن مرتبط به جنسیت که سبب آسیب جسمی، جنسی و روحی زنان شود آن را خشونت علیه زن می نامند

این عمل مستبدانه مشتمل بر تهدیدات، اعمال اجبار و سلب آزادی  می‌شود. هم چنان اعلامیه رفع خشونت علیه زنان نیز مبین آن است که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ و جامعه و دولت‌ها به‌صورت پنهان یا آشکار اعمال شود

نویسنده ؛ عایشه