سرکوب نمودن حرکت های مدنی، خاموش ساختن صدای عدالت و آزادی است 
سرکوب نمودن حرکت های مدنی، خاموش ساختن صدای عدالت و آزادی است.
سیاست و روش های ظالمانه طالبان در راستای آزار و اذیت فعالان حقوق بشر، تخطی آشکار از موازین حقوق بشری است.ضایع شدن حقوق زنان و دختران یکی از برجسته ترین موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان دانسته میشود که به تدریج از حقوق آزادی، کار، آموزش و دیگر آزادی های اجتماعی محروم شده اند. دسترسی به حقوق و آزادی زنان یکی از دستاورد های دو دهه پسین دانسته میشد، اما این دستاورد ها با روی کار آمدن طالبان از دست رفته که با وصف آن هر روز محدودیت های شدید علیه زنان وضع میشود.
میزان خشونت ها و وضعیت بشری به ویژه وضعیت زنان در زیر سایه طالبان نگران های عمیقی را به بار آورده است. سطح میزان خشونت ها هر روز به وخامت کشیده می شود و در مقابل این وضعیت نگران کننده نیز فعالیت فعالان حقوق بشری هم چنان ادامه پیدا می کند. در تازه ترین گزارش، طالبان شماری از زنان فعال جامعه مدنی و حقوق بشری را بازداشت نموده که متاسفانه ضمن عدم دسترسی به بازداشت‌ شده گان و مکتوم بودن محل نگهداری ایشان، تا هنوز از وضعیت این فعالان معلوماتی در دست نیست. همچنان در موارد مشابه در گذشته،زنان توقیف شده توسط طالبان به سخت ترین حالت قرار داشتند که حتا به سهولت های لازم و مراقبت صحی نیز دسترسی نداشته اند. 
زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان که در این اواخر توسط طالبان بازداشت گردیدند، دلایل بازداشت شان مشخص نبوده، اما با بازداشت و ناپدید ساختن این فعالان، بار دیگر طالبان چهره منفور شان را به نمایش گذاشتند. زنان فعال حقوق بشر در افغانستان با آزار و اذیت، تهدید و خشونت ها مواجه‌ بوده واین اعمال فشار از سوی طالبان، وخیم بودن وضعیت کنونى زنان را بیشتر ساخته است.
از این که طالبان پس از دست یافتن دوباره قدرت، محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان و دختران وضع کرد و آزادی های مدنی زنان افغان را محدود ساخت، زنان و فعالان حقوق بشری در پی وضع‌ این محدودیت‎ها به ایجاد نهضت های آزادی خواهانه و حرکت ‌های اعتراض آمیز دست زدند. اما متاسفانه طالبان بی رحمانه در تلاش اند تا این اعتراضات را سرکوب و صدای برحق و نیمه از شهروندان افغانستان را خاموش نمایند.طالبان در قبال سرکوب این نهضت ها و بازداشت زنان معترض مسوولیت نگرفتند و در درباره‌ این عملکرد زشت شان ونیز سرنوشت زنان فعال حقوق بشری پاسخگو نبوده اند. طالبان پیش از این هم بار ها اعتراضات را خاموش و زنان معترض را بازداشت نموده و در پانزده ماه حاکمیت آنان، ده ها مورد حمله و تهدید علیه فعالان حقوق بشر به ثبت رسیده است.
مدافعان حقوق‌بشر در افغانستان در گذشته ها نیز توسط طرف‌های درگیر، مخالفان و گروه‌های مسلح مورد حمله و خشونت قرار می‌گرفتند که این حملات هیچ گاهی موردپیگیری قرار نگرفت. در وضعیت جاری مدافعان و فعالان حقوق‌بشر به خصوص زنان توسط طالبان مورد حمله، آزار و اذیت و بازداشت قرار می گیرند و از سوی هم جامعه بین‎المللی به‌گونه‌ گسترده آنها را به فراموشی سپرده و هیچ مورد از این تهدیدات به گونه‌ درست پیگیری نشده اند، در حالیکه در شرایط کنونی زیر حاکمیت طالبان، فعالان حقوق بشر، در یک محیط پرمخاطره با تهدید و تعقیب فعالیت می نمایند.
از عوامل چیره شدن طالبان بر حقوق و آزادی های زنان، عدم پیگیری رویداد های نقض حقوق بشری در کشور می باشد. اکتفا کردن جامعه جهانی و مراجع ذیربط بین المللی به اعلامیه های بی پیگرانه نیز سبب ادامه این تراژیدی در افغانستان شده است. از سوی هم؛ به رسمیت نشناختن دستاوردها و موثريت فعالان حقوق بشر و از یاد بردن شرایط سخت زنان افغانستان از جانب جامعه جهانی، وضعیت زنان و مدافعان حقوق بشری را بیشتر اسفبار می سازد. از این رو؛ طالبان با وجود معافیت هنوز هم به تخطی از حقوق بشر ادامه می دهند. علاوه بر آن اعضای خانواده های زنان و مدافعان حقوق بشر نیز زیر تهدید قرار دارند که این قضیه هم چنان باعث سرکوب شدن اعتراضات می گردد. 
با توجه به تهدیدها و خطراتی که زنان مدافع و فعالان حقوق بشر در افغانستان با آن مواجه هستند، آنان در فضایى بى اعتمادی و بی باوری به سر می برند. ما نگران جان مدافعان و فعالان حقوق بشریم که زنان افغان روز های سخت را پشت سر می‌گذارند و حقوق شان به گونه‌ گسترده نقض می‌شود.
به وجود آمدن نهضت های اعتراضی علیه سیاست های سرکوب گرانه طالبان و بلند ساختن صدای اعتراض، داعیه برحق زنان افغان می باشد که ضرورت است تا این صدا شنیده شده و از آنها حمایت قاطع صورت گیرد. این در حالی است که هیچ مرجع برای تامین امنیت و مصوونیت زنان و فعالان حقوق بشر نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی وجود نداشته و در قبال امنیت‌ و در قسمت پیگیری قضایا هیچ نهادی تعهدات شان را عملی نمی سازند. 
موسسه تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان خواهان رهایی هر چه زودتر و بی قید و شرط این زنان و فعالان حقوق بشر بوده و بر توقف تداوم همچو بازداشت ها از جانب طالبان می باشد. ما خواهان احترام به حقوق، آزادی و تکریم به مقام زنان در افغانستان بوده، سرکوب نمودن این اعتراضات را که در تخطی از موازین حقوق بشری می باشد، شدیداً تقبیح می نمائیم. ما خواستار حمایت فوری جامعه جهانی از مدافعان زن و فعالان حقوق بشر در افغانستان هستیم.
 
نويسنده ؛ عايشه فعال حقوق زنان و كودكان