افغانستان؛ جهنم روی زمین برای کودکان
 
بیستم نوامبر به‌عنوان روز جهانی کودک در حالی از سوی کشورها و نهاد های بین‌ المللی به پاس جایگاه و نقش کودکان در توسعه، رشد و بالندگی آینده این کره خاکی، گرامی داشت صورت می‌گردد که کودکان افغان به‌دلیل تحولات سیاسی و حاکمیت طالبان بر کشور شان در وضعیت بد اقتصادی، روحی و روانی قرار دارند، زیرا بافت اجتماعی و خانوادگی در افغانستان طوری است که با کاهش درآمد رئیس خانواده،‌ کودکان نخستین کسانی اند که آسیب دیده و دسترسی شان به خدماتی صحی، تعلیمی و غذا محدود می‌گردد.
کودکان افغان که قبل از تحولات ۱۵ آگست سال جاری و حاکمیت طالبان بر کشور، به‌دلیل فقر، جنگ و درگیری های چهار دهه اخیر در وضعیت ایده‌آلی قرار نداشتند و مجبور بودند جهت تأمین نفقه خانواد‌های شان تن به کار های شاقه داده و به عنوان سرمایه های بشری و آینده سازان کشور به درس و تعلیم دسترسی نداشته باشند؛ با تسلط طالبان غرق در کردآب مشکلات شدند. چون با تکیه‌یی طالبان بر اریکه قدرت، در کنار چهار میلیون کودکی که قبلا از دسترسی به حق تعلیم محروم بودند، بیش از چهار میلیون کودک دیگر که اکثریت شان دختران اند؛ نیز از حق تعلیم محروم شدند.
 
با سقوط کشور بدست طالبان و توقف کمک‌ های بین المللی، آمار و ارقام منتشر شده از فقر و نبود ثبات غذایی در افغانستان نشان دهنده یک بحران جدی بشری است که کودکان بیشتر از همه اقشار جامعه از آن آسیب پذیرند، چون با توجه بر آمار و اطلاعات منتشر شده توسط سازمان های بین‌المللی از میان جمعیت ۳۶ میلیونی افغانستان، بیشتر از ۱۴ میلیون کودک در زمستان امسال با بحران جدی غذایی مواجه بوده و بیش از ۵ میلیون کودک از سوی تغذیه رنج می‌برند که در میان آنها وضعیت جسمانی ۱.۵ میلیون کودک جدی بوده و بر بنیاد آمار صندوق کودکان ملل متحد بیش از یک میلیون کودک با خطر مرگ مواجه اند.
عدم دسترسی کودکان افغان به غذا کافی به‌عنوان حق طبیعی شان تنها بخشی از چالش‌ها است، زیرا همین اکنون به دلیل عدم دسترسی کودکان افغان به خدمات صحی، امراض چون فلج اطفال، سرخکان و ده ها مریضی قابل علاج دیگر، زندگی میلیون‌ها کودک را با خطر جدی مواجه ساخته است.
بحران بشری موجود در کشور و تاثیر پذیری جدی کودکان از آن باعث گردیده تا یونیسف یا صندوق کودکان ملل متحد نه‌‌تنها که از روز جهانی کودک در افغانستان تجلیل ننماید بلکه به‌منظور به رخ کشیدن حالت اسفبار کودکان افغان و هم‌بستگی با آنان، پلتفورم شبکه های اجتماعی این نهاد را از رنگ آبی به سیاه تغییر دهند.
 
در چنین وضعیت مسوولیت اخلاقی جامعه بین المللی است تا از هر طریق ممکن دست یاری به سوی کودکان افغان دراز کرده و زمینه دسترسی آنها را به غذا سالم، کمک های صحی، تعلیم و تحصیل فراهم سازند که این اهداف با در نظر داشت چالش های سیاسی و عدم شناسایی طالبان از طرف جامعه بین‌المللی تنها از طریق نهاد و موسسات خیریه داخلی و بین‌المللی فراهم شده می‌تواند.
نويسنده ! م . ن
 
 
Afghanistan;  Hell On Earth For Kids 
 
 November 20, as International Children’s Day, is celebrated by countries and international organizations for the place and role of children in the future development, growth and prosperity of the planet.  They are in a bad economic, psychological and psychological situation, because the social and family context in Afghanistan is such that with the head of the family declining, the three children are the first to be affected and their access to health, education and food services is limited.
 Afghan children who were not in an ideal situation due to poverty, war and conflict in the last four decades before the events of August 15 this year and the Taliban rule in the country, and were forced to work hard to support their families.  Humanities and future creators of the country do not have access to lessons and education;  With the Taliban dominating, they drowned in Kurdish water.  Because, with the Taliban relying on the Erika of Power, in addition to the four million children who were previously denied access to education, there are more than four million other children, most of whom are girls;  They were also deprived of the right to education.
 
 With the fall of the country to the Taliban and the cessation of international aid, published statistics on poverty and food instability in Afghanistan show a serious humanitarian crisis from which children are most vulnerable, because according to statistics and  Of Afghanistan’s 36 million people, more than 14 million children are facing a severe food crisis this winter and more than 5 million children are suffering from malnutrition, including 1.5 million children, according to international organizations.  More than one million children are at risk of death, according to the United Nations Children’s Fund.
 Lack of access to adequate food for Afghan children as their natural right is only part of the challenge, as millions of children are now at risk due to the lack of access to health care for Afghan children, diseases such as polio, measles and dozens of other treatable diseases.  Seriously faced.
 The humanitarian crisis in the country and the serious impact of children on it have led UNICEF or the United Nations Children’s Fund not only to celebrate International Children’s Day in Afghanistan, but also to show the plight of Afghan children and show solidarity with them.  Change the entity from blue to black.
 
 In such a situation, it is the moral responsibility of the international community to reach out to Afghan children in any way possible and to provide them with access to healthy food, health care, education and training, which are geared to political challenges.  And the non-recognition of the Taliban by the international community can only be provided through domestic and international charities.
 
 
 
 
بحران انسانی در افغانستان
 
یونیسف: برای جلوگیری از فروپاشی نظام بهداشتی و نجات جان میلیون‌ها کودک در افغانستان، خواستار کمک دو میلیارد دالری شد
یونیسف برای جلوگیری از فروپاشی نظام بهداشتی و نجات جان میلیون‌ها کودک در افغانستان، خواستار کمک دو میلیارد دالری شده است
صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل در اعلامیه‌یی وضعیت بشری در افغانستان به ویژه کودکان را وخیم توصیف کرده و گفته است که میلیون‌ها کودک در این کشور در معرض خطر قرار دارند.
همزمان با این، نماینده سازمان جهانی بهداشت در سفرش به کابل، بر ادامه کمک‌های این سازمان به افغانستان تاکید کرده و گفته است که روند پرداخت تنخواه کارمندان صحی را آغاز کرده است.
نگرانی یونیسف از وضعیت بد کودکان در افغانستان
به تازگی یونیسف وضعیت بشری در افغانستان به ویژه کودکان را وخیم توصیف کرده و گفته که میلیون ها کودک در معرض خطر قرار دارند
این نهاد  در اعلامیه‌یی گفته که برای رسیدگی فوری به نیازهای بیش از 24 میلیون تن در افغانستان که نیمی از آنها کودک اند به دو میلیارد دالر نیاز دارند
نماینده یونیسف در افغانستان گفته که هم اکنون شماری از کودکان افغان برای یافتن غذای مورد نیاز، از رفتن به مکتب دست برداشته و در معرض خطر و خشونت قرار دارند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تخمین زده که از هر دو کودک زیر پنج سال در افغانستان، یک کودک در سال آینده میلادی به دلیل بحران غذایی و دسترسی ضعیف به آب و خدمات بهداشتی به سوءتغذیه حاد دچار خواهند شد
در اعلامیه یونیسف آمده که
شیوع بیماری‌های تهدید کننده زنده‌گی ادامه دارد و بیش از ۶۰ هزار مورد سرخکان در سال ۲۰۲۱ گزارش شده است. تخمین زده می‌شود که از هر ۱۰ افغان، هشت نفر، آب آلوده به باکتریولوژیک می نوشند. علاوه بر این، در صورت عدم پرداخت حقوق آموزگاران و ادامه سطح فلج کننده فقر، ۱۰ میلیون کودک در معرض خطر ترک  قرار دارند
همزمان با این، نماینده سازمان جهانی بهداشت و نماینده یونیسف در سفرش به کابل، امروز با معاون سیاسی رییس وزیراندیدار وگفتگو کرده اند
انعام الله سمنگانی در تویتی می گوید، نماینده سازمان جهانی بهداشت تاکید دارد که تا نیمه سال آینده میلادی ۱۶۰ میلیون دالر برای اجرای پروژه های این سازمان فراهم کرده و بیش از دو هزار کلینک و بیمارستان زیر پوشش دارد.
وزارت صحت هم می‌گوید که 3.5 میلون کودک و 200 هزار مادر هم با سو تغذیه دست وپنجه نرم می‌کنند
 
هرچند تلاش ها برای جلوگیری از فروپاشی نظام درمانی افغانستان ادامه دارد اما نگرانی‌ها هم‌چنان از وقوع فاجعه انسانی در زمستان پیشرو پابرجاست.
سهیلا یوسفی